Skip to content.
聯絡我們
市建一站通
電話
2588 2488
傳真
2588 2499
地址
九龍大角咀福全街六號一樓
電郵
導賞服務時段
選擇日期
11:00-12:30
14:30-16:00
16:30-18:00
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
場地預約時段
選擇日期
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日

「市建一站通」設有不同大小的會議室,可供有關樓宇維修及市區重建事宜免費借用。

你亦可下載申請表,填妥後以傳真 (852) 2588 2499 或電郵(enquiry@urrc.org.hk)方式交回本局。本局將於三個工作天內以電郵或致電申請人作實申請。

如有查詢,歡迎致電2588 2488與我們聯絡。